Jacnia

Zapraszamy na ROZTOCZE! Zarezerwuj pobyt na długie weekendy lub wakacje.

Regulamin

Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies
Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów o swobodnym przepływie danych osobowych Nekon Sp. z o.o. przyjęła rozwiązania chroniące podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych

1. Nasza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych nam w związku z korzystaniem z naszych usług oferowanych przez nas w tym przez serwis internetowy www.jacnia.pl w oparciu o procedury zgodne z aktami prawnymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w www.jacnia.pl jest NEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jacnia 142, 22-442 Adamów, NIP 7122878948, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184551
3. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne, adekwatne oraz ograniczone do tego co niezbędne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Administrator danych osobowych przetwarza tylko na swoją potrzebę, dobrowolnie podane przez klientów dane konieczne do realizacji oferowanych usług lub sprzedaży towarów.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników serwisu www.jacnia.pl,  przez klientów zakupujących oferowane usługi wraz z domniemaną akceptacją poszczególnych regulaminów usług i regulaminu stacji narciarskiej w Jacni oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych.
6. Administrator danych osobowych przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu dane osobowe, jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię
b. nazwisko
c. adres e-mail
d. numer telefonu
7. Administrator danych osobowych przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu – subskrybentów newslettera dane w zakresie adresu e-mail w celu wysyłki bieżących informacji i aktualnych ofert
8. Dane osobowe naszych klientó nie są sprzedawane ani udostępniane stronom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
9. Wszystkim naszym klientom i użytkownikom serwisu, którzy przekazali i wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przysługuje prawo do wglądu, prawo do modyfikacji tych danych, do przeniesienia do innego podmiotu oraz do ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
10. W celu wykonania swoich praw klient powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Nekon Sp. z o.o., Jacnia 142, 22-442 Adamów.
11. Administrator danych osobowych realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu zapytania/rezerwacji lub formularzu zapisania się do newslettera
b. poprzez dobrowolne podanie swoich danych niezbędnych do realizacji umowy, w tym domniemaną zgodę na monitoring wizyjny znajdujący się na terenia całej stacji narciarskiej.
c. poprzez gromadzenie plików “cookies”
12. Przy pierwszej wizycie w serwisie www.jacnia.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w naszym serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
14. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
15. W serwisie www.jacnia.pl pojawiają się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od naszego serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
16. Polityka prywatności może podlegać zmianom w związku z ewentualnymi wymogami obowiązującego prawa, czy rozwojem technologii.

Stacja Narciarska

RAMOWY REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ „JACNIA”

Stacja Narciarska Jacnia obejmuje wszystkie obiekty zarządzane przez Nekon Sp. z o.o. w Jacni znajdujące się na jej terenie. W tym ośrodek wypoczynkowy z restauracją oraz wszystkie urządzenia transportu linowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Poszczególne obiekty mogą mieć dodatkowe swoje regulaminy szczegołowe.

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Wszyscy przebywający na terenie naszej stacji są zobowiązani do zastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, regulaminów poszczególnych wyciągów, dekalogu narciarskiego FIS oraz poleceń obsługi.

Teren naszej stacji narciarskiej objęty jest monitoringiem wizyjnym (kamery nagrywające obraz w ruchu jak i robiące zdjecia statyczne). Obrazy z monitoringu służą tylko i wyłącznie wewnetrznym potrzebom zapewnienia bezbieczeństwa oraz kontroli uprawnień dostępu do poszczególnych, wykupionych usług oferowanych na naszej stacji narciarskiej.  Obrazy te nie są nigdzie przekazywane, chyba, że na wniosek uprawnionych organów państwowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Korzystanie z urządzeń transportu linowego odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego biletu.
2) Zakup biletu/karnetu oznacza akceptację regulaminów urządzeń transportu linowego.
3) Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, które używają.
4) Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych. Zaleca się uzywanie kasków wszystkim osobowm przebywającym na terenia tras narciarskich i nartostrad.
5) Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO - Wyciąg narciarski
1. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
2. Kijki należy trzymać w jednej ręce ( pasek kijka nie może być na ręce).
3. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
4. Nie chwytać na trasie pustych orczyków, nie wyczepiać się na trasie podjazdu.
5. Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą ( w strefie wysiadania )
6. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
7. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym ( w miejscu wysiadania ), należy go jak najszybciej opuścić.
8. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
9. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH
1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak : linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami lub fladrami
3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
- Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
- Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
- Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
- Wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
- Wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu – znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
- Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
- Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
- Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
- W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
- Każdy uczestnik wypadku; sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

Działania ratownicze na stacji
1. Działania ratownicze prowadzone są przez uprawnionych ratowników narciarskich znajdujących się na stacji narciarskiej
2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi
3. Telefony alarmowe:
601 100 300 – GOPR/TOPR – w górach
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4. Osoby znajdujące się na stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich
1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
Uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
Pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową.
2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.

Ośrodek wypoczynkowy

Doba w ośrodku wypoczynkowym trwa od godziny 16:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 12:00 dnia następnego

 1. Gość określa czas pobytu, jednak w przypadku jego braku przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Za przdłużenie doby hotelowej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 4. Mamy obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
 5. Na życzenie Gościa ośrodek wypoczynkowy świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w wyznaczonym miejscu
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób jak też za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, okien oraz kranów instalacji wodociągowej, a klucz pozostawić w recepcji.
 10. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 12. Można odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu lub mieniu Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowuje się te przedmioty przez 3 miesiące.
 14. Nie ma możliwości pobytu Gościa ze zwierzęciem.
 15. Zabrania się:
  • stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej
  • używania własnych urządzeń elektrycznych takich jak grzałka, piecyk, żelazko
  • palenia tytoniu we wszystkich  pomieszczeniach budynku ośrodka wypoczynkowego
  • owijania lub okrywania punktów oświetleniowych papierem lub tkaniną
  • używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przepisami
  • nieuzasadnionego włączania przycisków alarmowych
  • pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru
  • zakłócania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00
  • wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do wnętrz ośrdka wypoczynkowego
 16. Za naruszenie regulaminu pobierana jest opłata karna w wysokości 200,- zł za każde stwierdzenie naruszenia regulaminu oraz dodatkowo gość zobowiązany jest pokryć szkody materialne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu. (Np. opłacić dodatkowe sprzątanie wynikłe z palenia tytoniu w pokoju lub wprowadzenia zwierzęcia do obiektu)
 17. W przypadku zauważenia pożaru prosimy:
  • natychmiast powiadomić Recepcję
  • po usłyszeniu komunikatu o pożarze kierować się do wyjścia
  • zgodnie z oznaczonym zielonymi strzałkami kierunkiem ewakuacji
  • powiadomić o osobach, które ewentualnie mogły pozostać w pomieszczeniach zagrożonych pożarem nie korzystać z windy

 

Dyrekcja Obiektu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce PrywatnościZamknij