Jacnia

Zapraszamy na ROZTOCZE! Zarezerwuj pobyt na długie weekendy lub wakacje.

Ośrodek wypoczynkowy

Doba w ośrodku wypoczynkowym trwa od godziny 16:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 12:00 dnia następnego

 1. Gość określa czas pobytu, jednak w przypadku jego braku przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Za przdłużenie doby hotelowej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 4. Mamy obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
 5. Na życzenie Gościa ośrodek wypoczynkowy świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w wyznaczonym miejscu
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób jak też za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, okien oraz kranów instalacji wodociągowej, a klucz pozostawić w recepcji.
 10. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 12. Można odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu lub mieniu Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowuje się te przedmioty przez 3 miesiące.
 14. Nie ma możliwości pobytu Gościa ze zwierzęciem.
 15. Zabrania się:
  • stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej
  • używania własnych urządzeń elektrycznych takich jak grzałka, piecyk, żelazko
  • palenia tytoniu we wszystkich  pomieszczeniach budynku ośrodka wypoczynkowego
  • owijania lub okrywania punktów oświetleniowych papierem lub tkaniną
  • używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przepisami
  • nieuzasadnionego włączania przycisków alarmowych
  • pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru
  • zakłócania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00
  • wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do wnętrz ośrdka wypoczynkowego
 16. Za naruszenie regulaminu pobierana jest opłata karna w wysokości 200,- zł za każde stwierdzenie naruszenia regulaminu oraz dodatkowo gość zobowiązany jest pokryć szkody materialne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu. (Np. opłacić dodatkowe sprzątanie wynikłe z palenia tytoniu w pokoju lub wprowadzenia zwierzęcia do obiektu)
 17. W przypadku zauważenia pożaru prosimy:
  • natychmiast powiadomić Recepcję
  • po usłyszeniu komunikatu o pożarze kierować się do wyjścia
  • zgodnie z oznaczonym zielonymi strzałkami kierunkiem ewakuacji
  • powiadomić o osobach, które ewentualnie mogły pozostać w pomieszczeniach zagrożonych pożarem nie korzystać z windy

 

Dyrekcja Obiektu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce PrywatnościZamknij